SK

Osobné údaje sa spracovávajú alebo spracúvajú?

Zákon o ochrane osobných údajov uvádza výraz „spracúvanie osobných údajov“.

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sú obidva výrazy (spracúvať aj spracovávať) spisovné. Sloveso spracovať má dva nedokonavé tvary, a to spracúvať i spracovávať.

V prípade osobných údajov odporúčame použiť slovo spracúvať. Osobné údaje fyzických osôb sa spracúvajú, ako správne uvádza aj zákon.

Sústreďte sa na svoj biznis a kontrolu gramatiky nechajte na nás!