SK

Sedem rád, ako napísať článok na web, aby ste naň prilákali návštevníkov

Správne zvoľte tému – o čom budete písať

Snažte sa zistiť, čo vašich potenciálnych zákazníkov zaujíma, a o tom píšte. Ako to zistiť? Sledujte na internete odborné fóra, kliknite na facebook, a zistite o čom ľudia najviac diskutujú a aké otázky kladú.

Základ je čo najpútavejší nadpis

Ako napísať článok na web, aby naň ľudia klikli? Na internete je množstvo informácií, a vy potrebujete, aby sa potenciálni zákazníci dostali k tým vaším. Keď ľudia zadajú nejaké kľúčové slová do google, vyroluje sa im množstvo stránok. Skenovaním hľadajú, čo otvoria. Ak bude mať váš článok pútavý nadpis, kliknú naň, pritiahne ich pozornosť.

Nezabudnite na popis článku (perex, anotáciu)

Okrem nadpisu, druhá vec, ktorú si návštevníci vášho webu v článku všimnú, je popis článku. Ak ich nezaujme titulok, zachrániť to môže ešte krátky popis článku. Po jeho prečítaní väčšinou si väčšinou čitateľ vytvorí obraz, o čom je článok a či má záujem ďalej ho čítať. Odporúčaná dĺžka je okolo 150 znakov.

Obsah článku musí byť jedinečný, aktuálny a kvalitný

Článok nesmie byť príliš dlhý, lebo ľudia dnes nemajú čas čítať dlhé elaboráty. Nesmie však byť ani príliš krátky, aby sa dobre zobrazoval vo vyhľadávačoch. Optimálne by mal mať okolo 800 – 1 000 slov. Dôležitá je aktuálnosť témy a kvalitný text bez gramatických chýb. Obsah by mal byť jedinečný, nie kopírovaný z iných stránok.

Editujte

Článok nesmie byť len dlhý zhluk textu so žiadnymi odstavcami. Treba ho sprehľadniť. Používajte podnadpisy, odrážky, dôležitý text zvýraznite tučným písmom alebo kurzívou. Text logicky rozdeľte do viacerých krátkych odstavcov.

Použite vhodné kľúčové slová

V článku použite kľúčové slová, ktoré užívatelia zadávajú do google. Kľúčové slová by mal obsahovať titulok, podnadpisy, v texte by mali byť zvýraznené tučným písmom.

Používajte interné aj externé odkazy

Odkazujte na rôzne podstránky svojho webu pomocou textov, ktoré obsahujú kľúčové slová. Google veľmi dobre reaguje, ak v texte odkážete na iné stránky a seriózne zdroje.

Nechajte to na nás, napíšeme za vás dobrý článok na web, ktorý priláka návštevníkov!