SK

Redakčná a odborná úprava textov

Redakčne upravíme a učešeme texty o vašej firme

Chcete predať obsah vašej firemnej prezentácie a presvedčiť potenciálneho zákazníka, že vy ste preňho tí praví? Potrebujete dať vyjadrenia pre médiá, odoslať tlačové správy či uverejniť v časopise článok o vašej firme? Redakčná korektúra je vhodná pre odborný text určený širokej verejnosti.

Redakčnú korektúru poskytujeme na:

 • propagačné brožúry a katalógy,
 • firemné prezentácie,
 • vyjadrenia pre médiá
 • tlačové správy
 • PR články pre časopisy a noviny,
 • PR články na web.

Čo kontrolujeme:

 • gramatickú správnosť,
 • správny slovosled,
 • celkovú štylizáciu vety a jej význam,
 • poradie viet z hľadiska obsahu,
 • opakovanie slov vo vete či odseku,
 • používanie spisovných slov,
 • použitie správnych odborných termínov pre daný odbor,
 • celkovú úpravu textu (odstránime príliš dlhé vety, upravíme monotónny text, vložíme podnadpisy, vložíme nový vhodnejší text, rozčleníme text do viacerých odsekov).

Cena za redakčnú korektúru:

Štandardnou jednotkou pre výpočet ceny za redakčnú korektúru je normostrana (t. j. 1 800 znakov vrátane medzier). Základná cena je 10 eur / NS.

Cenu ovplyvňuje:

 • vami požadovaná rýchlosť dodania redakčne upraveného materiálu,
 • kvalita dodaného textu a
 • náročnosť textu.

Ak chcete, aby sa texty, ktoré propagujú vašu firmu dobre čítali, neváhajte, a zverte ich do našich rúk!