SK

1. krok - Osobná konzultácia a návrh časopisu

Prečo firemný časopis?

Nestačí mať kvalitný výrobok či službu. Dôležité je vedieť svoje produkty predať. V súčasnej dobe je trh presýtený klasickou reklamou. Vhodným nástrojom nenásilnej propagácie je firemný časopis, ktorý informuje vašich zamestnancov, zákazníkov a môže sa dostať do rúk aj potenciálnym klientom.

Čo všetko dokážete vyjadriť firemným časopisom?

 • Informujete zákazníkov o novinkách vo firme.
 • Informujete ich o vašich úspechoch.
 • Informujete ich o plánovaných akciách firmy (seminároch, konferenciách, veľtrhoch,...).
 • Informujete zákazníkov o dôležitých legislatívnych zmenách.
 • Nie agresívnou reklamou, ale formou pútavého článku prezentujete svoje produkty.
 • Informujete zamestnancov o dôležitých zmenách v riadení podniku.

Aké sú vaše predstavy o firemnom časopise?

Prvým krokom na ceste k firemnému časopisu je osobné stretnutie. Navštívime vás vo vašej firme za účelom zistenia vašich predstáv o vašom firemnom časopise.

Budeme zisťovať:

 • Čím sa zaoberáte, aké produkty ponúkate?
 • Na akú cieľovú skupinu sa chcete prostredníctvom časopisu zamerať?
 • Aké témy by ste v ňom chceli mať obsiahnuté?

Po oboznámení sa so základnou víziou časopisu si dohodneme ďalšie podrobnosti:

 • periodicitu časopisu (mesačník, dvojmesačník, štvrťročník)
 • formát (A5, A4)
 • farebnosť (plnofarebný, dvojfarebný)
 • formu (tlačený, elektronický)
 • sadzbu a použitie fotografií či ilustračných obrázkov

Grafický návrh obálky a layoutu firemného časopisu

Na základe všetkých zistených informácií vám do týždňa pošleme mailom grafický návrh obálky a layoutu časopisu. Uvítame vaše prípadné pripomienky a zapracujeme ich. Po schválení grafického návrhu časopisu a prijatí vašej objednávky, sa pustíme do tvorby článkov a ich redakčnej úpravy.