SK

2. krok - Tvorba článkov a ich redakčná úprava

Napíšeme články do vášho firemného časopisu

Po schválení grafického návrhu časopisu a prijatí vašej objednávky, sa pustíme do tvorby článkov a ich redakčnej úpravy.

Pri tvorbe článkov bude naša spolupráca nasledovná:

 • Môžete sami navrhnúť témy na spracovanie alebo vám poradíme my, čo zaujíma vašu cieľovú skupinu, my následne spracujeme články.
 • Pošlete nám firemné správy (čo je nové vo firme, aké nové produkty chcete ponúknuť na trhu, aké firemné akcie chystáte) a my ich redakčne upravíme.
 • Články na odborné témy (napr. informácie o legislatívnych zmenách, komentáre k zákonom) nám môžete dodať z vlastných zdrojov, my skontrolujeme gramatiku, štylistiku a „učešeme“ ich do čitateľnej podoby.
 • Ak chcete v časopise uverejniť fotografie (napr. vašich zamestnancov, výrobkov, priestorov firmy), môžete nám ich dodať z vašich zdrojov.
 • Ilustračné obrázky k článkom vyberieme za vás z našej fotobanky.

Pri redakčnej úprave vami dodaných článkov kontrolujeme:

 • správny slovosled,
 • celkovú štylizáciu vety a jej význam,
 • poradie viet z hľadiska obsahu,
 • gramatickú správnosť,
 • opakovanie slov vo vete či odseku,
 • používanie spisovných slov,
 • použitie správnych odborných termínov pre daný odbor, ak sú v článku použité,
 • celkovú úpravu textu (odstránime príliš dlhé vety, upravíme monotónny text, vložíme podnadpisy, vložíme nový vhodnejší text, rozčleníme text do viacerých odsekov).

Keď sú články spracované, pošleme vám ich na schválenie

Po spracovaní článkov, ak to budete požadovať, vybrané články (prípadne všetky články) vám pošleme na autorizáciu (schválenie). Po potvrdení, že so znením článkov súhlasíte, požiadame grafika o zalomenie časopisu.