SK

3. krok - Grafická úprava a finalizácia

Grafická úprava časopisu a finalizácia

Po potvrdení, že so znením článkov súhlasíte (autorizácii), požiadame grafika o grafickú úpravu časopisu. Po zalomení textov vykonáme po grafikovi korektúru.

Čo kontrolujeme v texte zalomenom grafikom:

  • nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov,
  • predložky a spojky na konci riadkov,
  • preklepy,
  • jednotnosť typu písma a jeho veľkosti,
  • celkové zalomenie textu,
  • posunutie obrázkov alebo textu
  • hustotu textu (ak to vizuálne nepôsobí dobre, navrhneme skrátenie textu, ak sú v texte veľké medzery, doplníme vhodný text),
  • hlavičky a päty, číslovanie strán.

Finálnu verziu firemného časopisu vám pošleme na schválenie

Keď máme istotu, že firemný časopis je profesionálne a bezchybne spracovaný, pošleme vám jeho ukážku na schválenie. Následne zabezpečíme jeho tlač alebo vám ho zašleme v elektronickej forme.