SK

Kontrola gramatiky a opravy chýb

Prečo si objednať jazykovú korektúru?

Vyvinuli ste dokonalý produkt a máte v úmysle vyjsť s ním na trh. Verte či neverte, gramatické chyby na obale výrobku alebo na propagačnom letáku na potenciálneho zákazníka nepôsobia dobre, navyše znižujú dôveryhodnosť výrobku či služby. Posolstvo, ktoré odovzdávate navonok, pôsobí oveľa silnejšie, ak je gramaticky bezchybné.

Kontrolu gramatiky (jazykovú korektúru) poskytujeme na:

 • manuály, návody, obaly
 • marketingové letáky a iné propagačné materiály,
 • na výrobky,
 • webové stránky,
 • firemné prezentácie,
 • výročné správy a iné firemné dokumenty.

Čo kontrolujeme:

 • drobné chyby, preklepy,
 • nesprávne použitie i/y,
 • nesprávne použité dĺžne, úvodzovky, malé a veľké písmená, čiarky,
 • medzery medzi slovami a znakmi.

Cena za kontrolu gramatiky:

Štandardnou jednotkou pre výpočet ceny za jazykovú korektúru je normostrana (t. j. 1 800 znakov vrátane medzier). Základná cena je 1,50 / NS.

Cenu ovplyvňuje:

 • vami požadovaná rýchlosť dodania skorigovaného materiálu,
 • kvalita dodaného textu a
 • náročnosť textu.

Sústreďte sa na svoj biznis a kontrolu gramatiky (jazykovú korektúru) nechajte na nás!