SK

Predtlačová korektúra

Kedy je potrebná predtlačová korektúra?

Nadväzuje na kontrolu gramatiky a štylistickú korektúru. Robí sa vo finálnej fáze, teda pred odovzdaním propagačných materiálov či firemných dokumentov do tlače.

Predlačovú korektúru poskytujeme na:

 • marketingové letáky a iné propagačné materiály,
 • manuály, návody, obaly na výrobky,
 • firemné prezentácie,
 • výročné správy a iné firemné dokumenty.

Čo kontrolujeme:

 • nesprávne rozdelenie slov na konci riadkov,
 • predložky a spojky na konci riadkov,
 • preklepy,
 • jednotnosť typu písma a jeho veľkosti,
 • celkové zalomenie textu,
 • posunutie obrázkov alebo textu
 • hustotu textu (ak to vizuálne nepôsobí dobre, navrhneme skrátenie textu, ak sú v texte veľké medzery, doplníme vhodný text),
 • hlavičky a päty, číslovanie strán.

Cena za predtlačovú korektúru:

Štandardnou jednotkou pre výpočet ceny za predtlačovú korektúru je normostrana (t. j. 1 800 znakov vrátane medzier). Základná cena je 1,20 eur / NS.

Cenu ovplyvňuje:

 • vami požadovaná rýchlosť dodania skorigovaného materiálu,
 • kvalita zalomenia textu grafikom.

Skôr ako vaše propagačné materiály odošlete do tlače, nechajte ich skontrolovať profesionálom!