SK

Štylistická korektúra

Prečo si objednať štylistickú korektúru?

Vaši zákazníci vnímajú vašu firmu prostredníctvom marketingu a externej komunikácie. Ťažkopádny, nezaujímavý alebo ťažko čitateľný text v propagačných materiáloch, webových stránkach, vo firemných prezentáciách nemusí zaujať.

Štylistickú korektúru poskytujeme na:

 • marketingové letáky a iné propagačné materiály,
 • manuály, návody, obaly na výrobky,
 • webové stránky,
 • firemné prezentácie,
 • výročné správy a iné firemné dokumenty.

Čo kontrolujeme:

 • správny slovosled,
 • celkovú štylizáciu vety a jej význam,
 • poradie viet z hľadiska obsahu,
 • opakovanie slov vo vete či odstavci,
 • používanie spisovných slov,
 • celkovú grafickú úpravu textu (odstránime príliš dlhé vety, upravíme monotónny text, vložíme podnadpisy, rozčleníme text do viacerých odsekov).

Cena za štylistickú korektúru:

Štandardnou jednotkou pre výpočet ceny za štylistickú korektúru je normostrana (t. j. 1 800 znakov vrátane medzier). Základná cena je 3 eurá / NS.

Cenu ovplyvňuje:

 • vami požadovaná rýchlosť dodania skorigovaného materiálu,
 • kvalita dodaného textu a
 • náročnosť textu.

Neriskujte zlú kvalitu textov a dajte si ich upraviť profesionálom! Pomôžeme vám vytvoriť propagačný materiál, ktorý predáva!